Zpět

Pár slov k rozpočtu

14.09.2018

Ing. Jan Žárský (2)

V loňském roce přesáhly příjmy města Kroměříž šest set milionů korun. Není to málo. Jistě, většinu peněz spolknou mandatorní výdaje (takové, které jsou nařízeny zákonem). Přesto, hodně peněz zbude a stále více lidí, včetně Volby pro Kroměříž, má oprávněný pocit, že se toho v oblasti investic v Kroměříži příliš neděje. Politická situace na radnici často ústí v odmítání jinak dobrých návrhů, a to bohužel pouze proto, že přišly od opozice. To je pro Volbu pro Kroměříž nepřijatelné a zlepšení plánování a přípravy rozpočtu, stejně jako větší zapojení občanů a podpora kvalitních návrhů opozice, je naší prioritou.

Na základě dobrých zahraničních zkušeností i zkušeností některých našich měst (např. Brna, několika městských částí Prahy a Semil) navrhneme v průběhu roku 2019 připravit změnu v tvorbě rozpočtu města pro následující roky. Říká se tomu „participativní“ rozpočet.

Podstata změny je jednoduchá. Každý občan bude mít právo navrhnout konkrétní projekt na zlepšení života ve městě. Nápady se sepíší, ověří se jejich proveditelnost, spočítají náklady a zařadí do hlasování. Občané tak rozhodnou, které projekty se jim nejvíce líbí. Projekty se seřadí podle získaných hlasů a vše, na co stačí předem vyčleněný objem peněz, se zrealizuje.

Výhodou je nejen možnost seřadit investice podle skutečných potřeb občanů, ale zejména možnost přijít s návrhy na věci, které by politiky či úředníky vůbec nenapadly. Rozhodně se chceme více zaměřit na okrajové a místní části města, jejichž občané sice platí daně jako „na náměstí“, ale mají oprávněný pocit, že jsou opomíjeni. Participativní rozpočet zvýší zájem občanů o dění v našem krásném městě a současně bude každý rozpočet malým referendem o práci radnice.

Jaký je váš názor? Napište nám ho na Facebook!