Zpět

Největší přístav na Baťově kanále - Kroměříž

18.09.2018

PharmDr. Zdeněk Pečinka (25)

Zní to jako sci-fi, že? Ano, vlastně zní. Ale je to jen o úhlu pohledu, který jsme si nějak zvykli neměnit. Pojďme to ale na chvíli zkusit. Pojďme se ponořit do myšlenky možné realizace největšího přístavu na Baťově kanále právě v Kroměříži, v našich hanáckých Aténách.

Věděli jste, že Baťův kanál je splavný od Kroměříže až do Hodonína? A že máme možnost (díky úpravám na bělovském jezu) této skutečnosti jako město jaksepatří využít? Ovšem je potřeba něco dělat!

Kroměříž potřebuje přístaviště, zejména pro krátkodobé zastávky lodí. My ovšem žijeme v třicetitisícovém městě, které je plné historických památek. Snahou nás všech by mělo být, aby se zde návštěvníci zdrželi co nejdéle a kromě vlastního duševního obohacení dali vydělat i naší podnikatelské komunitě. Podle některých pramenů využívá v největší sezóně až 70 000 lidí možnost půjčit si loď na Baťově kanále - a toto číslo se každým rokem zvyšuje. A den strávený v nádherném historickém městě, dobrá večeře v místní restauraci spolu s pěkným ubytováním, korunovaná následující den plavbou po Baťově kanále, to už zní jako super víkend, ne?

Proto město potřebuje zahrnout do územního plánu i vybudování řádného říčního přístavu, který poskytne rekreantům potřebné zázemí a podnikatelům poskytne šanci rozvíjet aktivity. Kroměříži to přinese víc peněz do pokladny, větší rozvoj zaměstnanosti, byť možná sezónní…

Jediný skutečný přístav na Baťově kanále je v Petrově, byl vybudován v roce 2015 a v současné době se jedná o největší, nejmodernější a nejlépe vybavený přístav na Baťově kanále. V přístavu se nachází 47 míst pro kotvení plavidel. Z geografického hlediska se petrovský přístav nachází na opačném konci vodní cesty a to je pro naše město velká výzva.

Přiznávám, že jsem neskromný. Rád bych v Kroměříži viděl přístav pro více než 100 lodí s nezbytným zázemím, jako jsou stání pro lodě s přípojkou vody a elektřiny, čerpací stanice, místo pro spouštění lodí na vodu, dílny pro opravu lodí, parkoviště zákazníků, restauraci atd.

Zřízení půjčovny lodí v přístavu považuji za samozřejmé – a to nejen obytných lodí, ale i menších plavidel pro rekreační využití občany našeho města i jeho návštěvníky (jinými, než vodními turisty). Můj skromný odhad je, že v sezóně by přístavní služby poskytly práci a výdělek až stovce lidí.

Pro umístění přístavu mi jako vhodné připadají pouze dvě lokality na pravém říčním břehu:

1. oblast mezi Bágrákem a Moravou (Na čápce) s alternativou vybudování přístavu na štěrkovišti Bágrák a lodě k němu dovést vybudovaným kanálem, nebo

2. oblast mezi letištěm a Trávnickými zahradami. K budování přístavu budou muset zaujmout stanovisko jak Povodí Moravy, tak Státní plavební správa, ale představitelé města musí především co nejdříve tato jednání zahájit (dosavadní vedení města zřejmě dosud nemělo čas či zájem) a vybudování přístavu zahrnout v co nejkratší době do územního plánu města Kroměříže.

Nebo těch 70 000 platících turistů ve městě nechceme? Chceme stále spící město, které stagnuje a nerozvíjí se?

Plavební komora na bělovském jezu by měla být zprovozněna v roce 2020 – moc času nemáme!

Jaký je váš názor? Napište nám ho na Facebook!