Zpět

Strategické plánování – nezbytnost pro rozvoj města

21.09.2018

MUDr. Jarmila Číhalová (1)

Před volbami dostávám od novinářů otázky: „Jaké jsou největší problémy města?“ anebo „Co považujeme za priority pro nejbližší období?“. Nové zastupitelstvo města bude mít řadu úkolů: zprovoznit lávku přes řeku Moravu, zamezit ukládání nebezpečných látek v dobývacím prostoru ve Vážanech, učinit všechny kroky k zachování Kroměřížské nemocnice, zajistit pořádek ve všech částech města, řešit dopravu a parkování ve městě atd. atd. Na tom se asi shodnou všechny politické strany. Musíme se dívat dál, než na jedno volební období. Do zastupitelstva i do vedení města se zcela jistě dostanou i lidé noví, kteří o této práci příliš mnoho informací nemají. Minimálně dva roky jim trvá než zjistí, jak město a jeho organizace fungují. Za tu dobu získají představu o tom, co všechno je třeba řešit. Další rok pak trvá, než se zpracuje projekt a teprve poté je možné věci začít řešit. Ale to už je zase rok před volbami, kdy se téměř nic nerozjíždí. A tady je kámen úrazu. Kroměříž musí mít zpracované základní strategické dokumenty, z kterých bude zřejmé, jak bude vypadat nejen v nejbližší době, ale třeba také za pět, deset či dvacet let. Je potřeba mít aktuální strategický plán, který určí, co se bude ve městě řešit, jaké jsou priority akcí a jaký je jejich rozpočet. Nové zastupitelstvo by pak mohlo plynule navázat na to, co řešilo to předchozí. Jinak zbytečně marníme čas! Příklad: V současné chvíli se ukazuje jako nezbytné vybudování dalšího mostu přes řeku Moravu. Jenže my nevíme, kde bude, co všechno tato stavba ovlivní a co bude třeba. Mohlo by se klidně stát, že prodáme některé pozemky či povolíme novou výstavbu v místech, které budeme pro budoucí most potřebovat. Navíc, most musí být řešen v novém územním plánu, protože stávající s takovou stavbou nepočítá. Ti, co žádali v posledních pěti letech o nějakou změnu v současném územním plánu dostali odpověď, že jejich požadavek bude řešen v novém územním plánu. A oni stále čekají! Bohužel. Toto volební období se na novelizaci územního plánu téměř nic neudělalo. (Máme štěstí, že ministerstvo pro místní rozvoj oddálilo termín, do kterého obce musí mít zpracován nový územní plán až na rok 2022.) Pro občany to není úplně nejzajímavější téma, ale Volba pro Kroměříž bude trvat na tom, aby nové zastupitelstvo okamžitě zahájilo práce na aktualizaci Strategického plánu města (současný je zpracován do roku 2020) a také nového územního plánu. Bez těchto materiálů se dál nehneme. A budeme dál spícím městem, jak se o něm vyjádřili představitelé několika kandidujících stran, včetně těch, které vládnou v současné chvíli. Chceme naplnit naše heslo: „Buďme historickým městem s infrastrukturou 21. století!“ Budeme rádi, když nám pomůžete tyto vize naplnit!

Jaký je váš názor? Napište nám ho na Facebook!