Zpět

Jak zlepšit životní prostředí v Kroměříži?

20.09.2018

Ing. Martin Krčma (4)

Životní prostředí a cestovní ruch jsou spojité nádoby, pokud se tedy v obou směrech postupuje rozumně a s ohledem na budoucí generace.

Jedna ze zásadních věcí, které Kroměříži chybí, je upravená, zdravá a přístupná krajina. Je to hendikep v nabídce pro cestovní ruch. Procházka po okolí tady může udržet hosta o den déle. Především je to ale něco, co nám, kdo tu žijeme, chybí ke každodenní pohodě.

O tom, jak se hospodaří v krajině našeho domova, nerozhodují jen zemědělci, jak se to velmi často jeví, ale také vlastníci. A strategickým vlastníkem je Město Kroměříž. Město vlastní síť polních cest a množství několika hektarových pozemků, které jsou dnes rozorány v neprostupných lánech, to ale neznamená, že neexistují.

Chceme jednáním se zemědělci znovu vytyčit staré spojnice mezi městskými částmi, přidruženými obcemi a okolními vesnicemi a městy. Propojíme travnatými cestami Bílany s Dolními Zahradami, Vážany s Jarohněvicemi, Trávník s Kotojedy či Těšnovicemi. Tam, kde je to možné, stávající linie rozšíříme či propojíme. Ať je konečně kam vyjít na procházku se psem, s kočárkem, s dětmi…. A ve chvíli, kdy takto se sebou vezmeme tetičku z Brna na procházku před odpolední kávou, už je to přínos pro cestovní ruch.

Určitě pak budeme na těchto Hanáckých chodnících potkávat členy Klubu českých turistů s baťůžky či hosty místních pensionů. Přitom je to způsob jak jednoduše a rychle pomoci krajině zadržet vodu, jak vrátit do krajiny luční květiny, jak pomoci živočichům přežít - od zajíců až po motýly. Nejen myslivci a ekologové už vědí, že jim opravdu jde o přežití! Vidíme to všichni ve svých zahrádkách a zahradách.

Jsme město, kde se již těžko bude hledat místo pro další stromy v ulicích. V uličních stromořadích se proto musí začít lépe hospodařit, udržovat zdravotní stav a dobrá kondice stromů. Pokud nás čeká suché období, bude to náročné, ale také drahé! Naše okolní krajina i my zeleň naléhavě potřebujeme pro zdraví naše a především pro zdraví našich dětí.

Už staří hospodáři věděli, že opatření, která slouží proti suchu, jsou zároveň užitečná při povodních. Rozpracovaná protipovodňová opatření realizujme tak, aby sloužila více funkcím najednou. Vždyť jsou to také linie zeleně v krajině, vždyť se nevylučují se stromy či novými lesíky.

Než budeme mít krásné veřejné volnočasové parky s infrastrukturou jako v Německu, tak udělejme pružně a efektivně alespoň toto. Pro začátek. Pro domácí i pro hosty.

Jaký je váš názor? Napište nám ho na Facebook!