Kroměříž – město prosperující, bezpečné a příjemné pro život

Známe své město. Posloucháme hlasy spoluobčanů. Prosadíme možnost občanů ovlivnit priority městského rozpočtu. Dobré nápady společně zrealizujeme!

Co se nám v minulých letech podařilo?

 • Udrželi jsme vliv ve strategických odvětvích- vodní a odpadové hospodářství
 • Bylo zavedeno bezplatné využívání MHD pro seniory
 • Proběhla revitalizace dalších míst v Kroměříži
 • Bylo rozšířeno třídění odpadu (bioodpad, textil)
 • Zajištěno zvýšení bezpečnosti dětí na přechodech pro chodce
 • Vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi
 • Podpora činnost školních psychologů a pedagogických asistentů
 • Podpora Univerzity třetího věku
 • Podpora občanských spolků prostřednictvím grantů
 • Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
 • Rozvíjení aktivit všech organizací Klubu seniorů
 • Udržení pestré nabídky kulturního a sportovního života ve městě
 • Digitalizace městské kroniky
 • II. etapa rekonstrukce Klubu Starý pivovar
 • Dořešení výletiště v Těšnovicích

Co plánujeme?

Strategické uvažování při plánování, spolupráce při realizaci programu

Velké věci potřebují čas a finance, ale také dobré plánování a spolupráci. Začneme novým strategickým, územním a regulačním plánem. Podpoříme dobré nápady opozice.

Investiční akce – zlepšení dopravní infrastruktury a sportovišť

Prioritami jsou: stavba nové lávky přes řeku Moravu, výstavba víceúčelové sportovní haly a modernizace stávajících sportovišť, realizace nového silničního mostu, revitalizace nábřeží, včetně moderního přístaviště.

Zachování kontroly města ve všech klíčových oblastech

Nedopustíme politické experimenty s dostupností lékařské péče ve městě, které je spádovou oblastí pro více než 100.000 obyvatel. Zachováme rozhodující vliv města ve VaK Kroměříž, a.s.

Doprava, která zpříjemní život občanům i návštěvníkům

Zavedeme MHD i do okrajových a místních částí, navýšíme počet parkovacích míst. Chceme město přátelské cyklistům. I maličkosti mohou zlepšit život: na placených parkovištích bude prvních 30 minut zdarma.

Podpora vzdělávání: Kroměříž = Hanácké Athény

Maximální podpora školám, družinám, kroužkům a klubům, včetně alternativních a celoživotních. Město, kde je hodně spokojených dětí, je i městem spokojených rodičů.

Kvalitní životní prostředí – Kroměříž je město zahrad a parků, ne skládka

Zamezíme ukládání nebezpečných materiálů v dobývacím prostoru ve Vážanech. Nezbytná je odpovědná údržba městské zeleně a zlepšená květinová výzdoba. Realizujeme opatření pro zmírnění následků sucha.

Bezpečnost – v našem městě nesmí být místo, kde se lidé nebudou cítit bezpečně

Dohlédneme, aby městská policie a městský úřad důsledně řešili problémy v okolí „Děvína“, na Oskole, v parku před Podzámeckou zahradou a kdekoliv bude třeba.

Podpora turistického, kulturního a výstavního potenciálu města.

Turistický ruch přináší peníze. Kroměříž je skutečná perla Moravy. Propagace, podpora a investice do turistického ruchu, kulturních akcí i výstav se mnohonásobně vrátí, včetně zlepšení zaměstnanosti.

Podpořte nás 5. a 6. října!