Strategický rozvoj města

Investiční oblasti

Doprava

Životní prostředí

Zdravotní a sociální oblast

Podpora dětí a mládeže

Kultura a cestovní ruch pro prosperitu města

Zdravý životní styl

Občanské aktivity

Místní části Kroměříže

Spolupráce s podnikatelskou veřejností